Giải Bài: Thương có chữ số 0

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 15/11/2017

Trong bài này, conkec hướng dẫn các con thực hiện phép chia khi thương có chữ số 0 và các bài toán liên quan. Chúc các con học tốt.

Giải Bài: Thương có chữ số 0

A. Lý thuyết

9450 : 35 = ?

2448 : 24 = ?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 85 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 8750 : 35                                         b) 2996 : 28

   23520 : 56                                            2420 : 12

  11780 : 42                                             13870 : 45

Câu 2: Trang 85 sgk Toán lớp 4

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Câu 3: Trang 85 sgk Toán lớp 4

Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Một số bài khác

Bình luận