Bài 1: “Bình tây đại nguyên soái” Trương Định sgk Lịch sử 5 Trang 4

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 25/12/2017

Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân Nam Kì đã đứng lên chống Pháp , tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Trương Định, Hồ Xuân Nghiệp, Nguyễn Hữu Huân…trong đó lớn nhất là phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu.

Bài 1: “Bình tây đại nguyên soái” Trương Định - sgk Lịch sử 5 Trang 4

A. Kiến thức trọng tâm

  • Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta
  • Từ đó đến năm 1945, nhân dân đã kiên cường đấu tranh, dũng cảm đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, quyết giành lại độc lập dân tộc.
  • Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Nam Kì: Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn Trường Tộ,…Lớn nhất phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định.
  • Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn lại ban lệnh xuống buộc Trương Định phải giải tán nghĩa quân và đi nhận chức ở An Giang.
  • Điều kiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ là làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không chịu tội phản nghịch, nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng, một dạ tiếp tục kháng chiến.
  • Trước băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn Trương Định là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Điều đó đã cổ vũ, động viên ông quyết tâm đánh giặc.
  • Trương Định đã dứt khoát phản đối mệnh lệnh của triều đình và quyết tâm đánh giặc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 4 – sgk lịch sử 5

Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua?

Câu 2: Trang 4 – sgk lịch sử 5

Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định?

Câu 3: Trang 4 – sgk lịch sử 5

Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải môn lịch sử 5 bài 1, hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 lịch sử 5, giải bài bình tây đại nguyên soái lịch sử 5, giải chi tiết bài 1 trang 4 lịch sử 5.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận