Soạn VNEN bài Hai cây phong giản lược nhất

Soạn VNEN văn 8 bài Hai cây phong cùng giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 8 tập 1. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

A. Hoạt động khởi động

Đọc đoạn giới thiệu truyện Người thầy đầu tiên dưới đây và giải thích vì sao cô bé An-tư-nai rất yêu quý và biết ơn người thầy đầu tiên của mình:

"Nội dung truyện Người thầy đầu tiên được đặt vào bối cảnh vùng quê hẻo lánh........... như đôi cây phong nhỏ này"

Xem lời giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2. Tìm hiểu văn bản

a. Xác định ý của các đoạn trong văn bản:

..........................................

3. Tìm hiểu về biện pháp nói quá và tác dụng của nói quá.

a. Thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập:

...............................................

Xem lời giải

C. Hoạt động luyện tập

2. Luyện tập sử dụng biện pháp nói quá

a. Gạch dưới những từ ngữ thể hiện cách nói quá và giải thcish ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau:

..........................

Xem lời giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Biện pháp nói quá

a. Đặt câu với các thành ngữ dùng biện pháp nói quá sau đây:

.......................................

Xem lời giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

2. Tìm tư liệu phân biệt biện pháp tu từ nói quá và nói khoác

Xem lời giải