Soạn VNEN bài Cô bé bán diêm giản lược nhất

Soạn VNEN văn 8 bài Cô bé bán diêm giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 8 tập 1. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

A. Hoạt động khởi động

Thực hiện một trong hai yêu cầy dưới đây:

1. Đọc thông tin sau về An-Đéc-xen. giới thiệu một tác phẩm của An-đéc-xen mà em đã hiểu học đã xem qua phim ảnh

........................................................

Xem lời giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2. Tìm hiểu văn bản

a. Trình bày bố cục của văn bản

...........................................

3. Tìm hiểu về trợ từ

a. Thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập

(1) Đọc các câu dưới đay và trả lời câu hỏi:

........................................

Xem lời giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật truyện Cô bé bán diêm hoặc về đoạn kết của truyện

..............................................................

Xem lời giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Đặt 3 câu với 3 thán từ khác nhau.

..............................................

Xem lời giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một số văn bản tự sự đã học như: Tôi đi học(Thanh Tinh), Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố), Lão Hạc(Nam Cao),.... Từ đó, phân tích tác dụng của các yếu tố này trong văn bản

Xem lời giải