Ôn tập thi THPT quốc gia môn Sinh chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1)

Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào gồm 2 phần. Phần 1 sau đây cung cấp kiến thức và các dạng bài tập cơ bản về Nhiễm sắc thể.

Chuyên đề di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1) 

Nhiễm sắc thể

 

I. Lý thuyết

- Kn: Là cấu trúc mang gen, nằm trong nhân tế bào, có khả năng bắt màu đặc trưng với thuốc nhuộm kiềm tính. NST là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

- Cấu tạo gồm phân tử ADN và protein Histon.

- Hình thái: 2 đầu mút và tâm động (eo thắt thứ nhất)

- Cấu trúc siêu vi: nucleoxom --> Sợi cơ bản --> Sợi nhiễm sắc --> Sợi siêu xoắn --> Cromatit

- Chức năng:

+ Lưu trữ, bảo quản thông tin di truyền: do NST là cấu trúc mang gen.

+ Truyền đạt thông tin di truyền: nhờ cơ chế tự nhân đôi của NST.

+ Điều hòa hoạt động của gen: nhờ sự đóng và giãn xoắn của NST.

II. Bài tập

Bài 1: Hãy trình bày các bậc cấu trúc của NST?

Bài 2: Cho biết NST trong các tế bào sinh dưỡng và trong giao tử có gì khác nhau?