Giải bài 5: Vì sao chúng ta phải ăn, uống sạch sẽ?

Soạn Giải bài 5: Vì sao chúng ta phải ăn, uống sạch sẽ? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Hát và thảo luận

a. Cùng hát bài " Thật đáng chê!" theo lời trong hình 1

b. Thảo luận câu hỏi:

- Chú Cò bị làm sao?

- Vì sao chú Cò lại mắc bệnh đó?

Xem lời giải

2. Quan sát và trả lời:

a. Quan sát các hình sau:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Những việc nào các bạn thực hiện đúng để ăn, uống sạch sẽ?
  • Những việc nào các bạn thực hiện chưa đúng để ăn, uống sạch sẽ?
  • Điều gì sẽ xảy ra với những bạn chưa thực hiện đúng việc ăn, uống sạch sẽ?

Xem lời giải

3. Quan sát và trả lời:

a. Nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn sơ đồ dưới đây:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Trứng giun vào cơ thể người bằng cách nào?
  • Em cần làm gì để phòng tránh bệnh giun?

Xem lời giải

4. Đọc và trả lời

Nêu một số việc cần làm để phòng tránh bệnh giun

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát và thực hiện theo yêu cầu

a. Quan sát các hình 12, 13, 14

b. Chọn hình phù hợp với ô trống trong các sơ đồ sau:

Xem lời giải

2. Làm việc với phiếu bài tập

Ghép các ô chữ ở cột C với cột A, cột B cho phù hợp:

Xem lời giải

3. Xây dựng cam kết

CHÚNG TA CẦN RỬA TAY MỖI NGÀY

Một là: ......................................

Ba là: .......................................

Năm là: ....................................

Bảy là: .....................................

Hai là: .......................................

Bốn là: .......................................

Sáu là: .......................................

Tám là: .......................................

Xem lời giải

Lớp 2 | Để học tốt Lớp 2 | Giải bài tập Lớp 2

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 2, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 2 giúp bạn học tốt hơn.