Giải bài 3: Thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

Soạn bài 3: Thức ăn được tiêu hóa như thế nào? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 11. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Kể tên những thức ăn em thường ăn hằng ngày.

b. Khi ăn, thức ăn đi vào cơ thể qua những bộ phận nào?

Xem lời giải

3. Đọc, viết và chỉ trên hình

a. Bạn Tri và bạn Thư đang nói gì về cơ quan tiêu hóa? 

d. Chỉ vị trí và đọc tên các tuyến tiêu hóa hình 4

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu học tập

Hãy nối tên các bộ phận của cơ quan tiêu hóa với hình vẽ cho phù hợp:

Xem lời giải

2. Đọc, trả lời và đóng vai:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Nếu Sinh chơi đá bóng ngay sau khi ăn cơm, điều gì có thể xảy ra?
  • Nếu em là Long, em sẽ khuyên Sinh cần làm gì?
  • Tại sao cần nghỉ ngơi sau khi ăn xong?

Xem lời giải

Lớp 2 | Để học tốt Lớp 2 | Giải bài tập Lớp 2

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 2, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 2 giúp bạn học tốt hơn.