Giải bài 1: Vì sao chúng ta vận động được?

Soạn bài 1: Vì sao chúng ta vận động được? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Bài tập & Lời giải

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

Bạn nhỏ trong hình 1 đang thực hiện những động tác gì?

Xem lời giải

2. Cùng nhau thực hiện các động tác trên và trả lời

Trả lời câu hỏi: Trong các động tác vừa thực hiện, bộ phận nào của cơ thể đã cử động?

Xem lời giải

3. Thực hiện cá nhân

b. Trả lời câu hỏi: Dưới lớp da của cơ thể có gì?

d. Nhờ đâu mà tay ta cử động được?

Xem lời giải

4. Làm việc với hình

a. Chỉ trên hình 3 và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể (bộ xương, hệ cơ)

b. Chỉ trên hình 4 và nói tên một số xương, khớp xương của cơ thể:

Xem lời giải

c. Chỉ trên hình 5 và nói tên một số cơ của cơ thể:

Xem lời giải

5. Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời:

a. Xương, cơ nào giúp chúng ta đi được?

b. Xương, cơ nào giúp chúng ta cười?

Xem lời giải

6. Đọc, trả lời và viết:

b. Trả lời câu hỏi: Vì sao chúng ta cử động được?

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chỉ và nói tên một số xương và cơ trên cơ thể em hoặc bạn em

Xem lời giải

2. Thảo luận:

a. Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể không có bộ xương?

b. Điều gì sẽ xảy ra nếu chân không có khớp đầu gối hoặc tay không có khớp khuỷu tay?

Xem lời giải

3. Tìm hiểu sự thay đổi của cơ khi cử động

  • Em hãy làm động tác co, duỗi cánh tay như trong hình 6.
  • Hãy nói về sự thay đổi của cơ bắp khi tay co và duỗi.

Xem lời giải

Lớp 2 | Để học tốt Lớp 2 | Giải bài tập Lớp 2

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 2, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 2 giúp bạn học tốt hơn.