Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 20

Người đăng: Nguyễn Ánh - Ngày: 05/04/2018

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 20 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 20 vbt toán 3 tập 2

 Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a.

– Ngày 1 tháng 6 là thứ …

- Ngày 2 tháng 9 là thứ …

- Ngày 19 tháng 8 là thứ …

- Ngày 30 tháng 4 là thứ …

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ …

- Sinh nhật của em là ngày … tháng … Hôm đó là …………………

b.

– Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày …

- Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày … tháng …

- Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày … tháng …

- Tháng 10 có … ngày thứ năm, đó là các ngày ………………….

Hướng dẫn giải:

a.

– Ngày 1 tháng 6 là thứ  hai

- Ngày 2 tháng 9 là thứ tư

- Ngày 19 tháng 8 là thứ tư

- Ngày 30 tháng 4 là thứ năm

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ bảy

- Sinh nhật của em là ngày 6 tháng 9 Hôm đó là chủ nhật.

b.

– Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày 6

- Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày 4 tháng 1

- Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày 27 tháng 12

- Tháng 10 có 5 ngày thứ năm, đó là các ngày 1, 8, 15, 22, 29.

Bài tập 2: Trang 20 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dãn giải:

Ta có kết quả sau:

Bài tập 3: Trang 20 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy. Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là :

A. Chủ nhật

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Hướng dẫn giải:

Ngày 1 tháng năm cách ngày 29 tháng 4 là 2 ngày. Mà ngày 29 tháng 4 là thứ bảy nên ngày 1 tháng 5 là thứ 2.

Do đó ta chọn đáp án B.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận