Giải VBT bài 8 Xử lí bất hòa với bạn bè

Giải VBT bài 8 Xử lí bất hòa với bạn bè. Bài học nằm trong VBT(Vở bài tập) Đạo dức 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Cách giải ngắn gọn, dễ hiểu. Kéo xuống dưới để xem chi tiết

Bài 8: Xử lí bất hoà với bạn bè 

Bài tập 1. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? (Đánh dấu Ý vào ở đáp án em chọn)

Bài tập 2. Điều gì sẽ xảy ra nếu các bạn dưới đây không biết cách xử lí bất hoà

Bài tập 3. Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự các bước để xử lí bất hoà với bạn bè

Bài tập 4. Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự các bước để giúp bạn xử lí bất hoà

Bài tập 5.  Em hãy vận dụng quy trình đã học để viết ra cách xử lí các tình huống dưới đây.

 

Bài tập 6. Hãy nêu 3 việc em sẽ làm để giải quyết bất hoà trong mối quan hệ với bạn bè

Trả lời:

Bình tĩnh tìm hiểu vấn đề và nguyên nhân.

Giải quyết khúc mắc và hiểu lầm.

Xin lỗi khi bản thân sai

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.