Giải VBT bài 10 An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông

Giải VBT bài 10 An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông. Bài học nằm trong VBT(Vở bài tập) Đạo dức 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Cách giải ngắn gọn, dễ hiểu. Kéo xuống dưới để xem chi tiết

 Bài 10: An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông

BÀI TẬP 1. Điền các từ: đúng cách, ngay ngắn, tuân thủ, cửa xe vào chỗ (...) để hoàn thiện bảng thông tin sau đây về quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông.

QUY TẮC AN TOÀN KHI THAM GIA CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

* Đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau xe máy. ngồi ngay ngắn khi

* Thắt dây an toàn; không thò đầu, tay ra ngoài cửa xe khi ngồi trên ô tô.

* Mặc áo phao đúng cách, ngồi ngay ngắn khi đi tàu thuyền.

* Chú ý theo dõi và tuân thủ các hướng dẫn an toàn của tiếp viên hàng không khi ngồi trên máy bay.

BÀI TẬP 2. Quan sát các tranh dưới đây và vẽ vào hình ảnh những bạn tuân thủ quy tắc an toàn, vào hình ảnh những bạn chưa tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông

Bài tập 3. Dự đoán hậu quả có thể xảy ra trong các trường hợp sau đây:

BÀI TẬP 4. Đưa ra lời khuyên cho bạn

Đáp án: không nên dàn hàng 2 đê nói chuyện khi tham gia giao thông.

Đáp án: không nên nô đùa trên các phương tiện công cộng

BÀI TẬP 5 .Liên hệ bản thân : Hằng ngày, em thường tham gia các phương tiện giao thông nào?

Đáp án: Bố mẹ em đưa đón bằng xe máy

Em sẽ tuân thủ những quy tắc nào khi tham các phương tiện giao thông đó để đảm bảo an toàn.

Đáp án:

Ngồi im yên sau không nô đùa. 

Đội mũ bảo hiểm  

Lớp 3 | Để học tốt Lớp 3 | Giải bài tập Lớp 3

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 3, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 3 giúp bạn học tốt hơn.