Giải SBT toán 7 Kết nối tri thức bài 10 Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Hướng dẫn giải bài 10 Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song trang 42 SBT toán 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Bài tập & Lời giải

BÀI TẬP

3.18. Cho Hình 3.19, biết a // b.

a) Tính số đo góc A1.

b) So sánh góc A4 và góc B2.

c) Tính số đo góc A2.

Xem lời giải

3.19. Vẽ lại Hình 3.20 vào vở.

a) Giải thích tại sao Ax // By.

b) Tính số đo góc ABy'.

c) Tính số đo góc ABM.

Xem lời giải

3.20. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Euclid?

a) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có ít nhất một đường thẳng song song với d.

b) Nếu qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có hai đường thẳng song song với d thì chúng trùng nhau.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d là duy nhất.

Xem lời giải

3.21. Cho đường thẳng xx', điểm A thuộc xx'. Trên tia Ax' lấy điểm B (điểm B khác điểm A). Vẽ tia By, trên tia By lấy điểm m. Hai điểm N và P thỏa mãn $\widehat{NMA}=\widehat{MAB},\widehat{PMy}=\widehat{MBx'}$ (H.3.21). Giải thích tại sao ba điểm N, M, P thẳng hàng.

Xem lời giải

3.22. Vẽ lại Hình 3.22 vào vở.

a) Giải thích tại sao a//b.

b) Tính số đo góc ABH.

Xem lời giải

3.23. Vẽ lại Hình 3.23 vào vở. Giải thích tại sao:

a) xx'//yy'

b) $xx'\perp a$

Xem lời giải

3.24. Cho Hình 3.24.

a) Giải thích tại sao yy'//zz'.

b) Tính số đo góc ABz.

c) Vẽ tia phân giác At của góc MAB, tia At cắt đường thẳng zz' tại H. Tính số đo góc AHN.

Xem lời giải

3.25. Cho Hình 3.25.

a) Giải thích tại sao Ax//By.

b) Tính số đo góc ACB.

Xem lời giải

3.26. Cho Hình 3.26, Biết Ax//Dy, $\widehat{xAC}=50^{\circ},\widehat{ACD}=110^{\circ}$. Tính số đo góc CDy.

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải SBT toán 7 tập 1 kết nối tri thức, hay khác:

Xem thêm các bài Giải SBT toán 7 tập 1 kết nối tri thức được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 7 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 7 | Để học tốt Lớp 7 | Giải bài tập Lớp 7

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 7, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 7 giúp bạn học tốt hơn.