Giải bài 7 vật lí 8: Áp suất

Áp suất là gì? Áp lực là gì? Để hiểu kĩ hơn về điều đó, ConKec xin chia sẻ bài Áp suất thuộc chương trình SGK lớp 8.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Ví dụ: Người, tủ, bàn ghế,...luôn tác dụng lên nền nhà có phương vuông góc với mặt sàn

  • Áp dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.
  • Áp suất được tính bằng công thức
$p = \frac{F}{S}$

Trong đó: p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S.

  • Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa) : 1Pa = 1N/m2

Bài tập & Lời giải

Câu 1. (Trang 25 SGK lí 8) 

Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b (SGK), thì lực nào là áp lực?

Xem lời giải

Câu 2. (Trang 26 SGK lí 8) 

Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) với trường hợp (2), của trường hợp (1) với trường hợp (3).

Tìm các dấu “=”, “>”, “<” thích hợp cho các ô trống của bảng 7.1.

Áp lực (F)

Diện tích bị ép (S)

Độ lún (h)

F2…F1

S2…S1

h2…h1

F3…F1

S3…S1

h3…h1

Xem lời giải

Câu 3. (Trang 26 SGK lí 8) 

Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực…(1)…và diện diện tích bị ép…(2)…

Xem lời giải

Câu 4. (Trang 27 SGK lí 8) 

Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

Xem lời giải

Câu 5. (Trang 27 SGK lí 8) 

Một xe tăng có trọng lượng 340000 N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20 000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2. Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.

Xem lời giải

Xem thêm các bài Giải sgk vật lí 8, hay khác:

Xem thêm các bài Giải sgk vật lí 8 được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.