Giải bài Tập đọc: Chiếc máy bơm Tiếng Việt 3 trang 36

Người đăng: Thanh Thuỷ - Ngày: 09/04/2018

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Chiếc máy bơm - trang 36 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được conkec hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện kể về sự phát minh chiếc máy bơm nước đầu tiên trên thế giới của nhà bác học Hi Lạp Ác-si-mét.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 37 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Những người nông dân phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở tận trên dốc cao.

Câu 2: Trang 23 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân?

=> Hướng dẫn làm bài:

Ác-si-mét đã tính toán và làm ra một chiếc máy bơm có cấu tạo đặc biệt giúp người dân bơm nước từ dưới sông lên cao để tưới nước trước đôi mắt thán phục của mọi người.

Câu 3: Trang 37 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hãy tả lại chiếc máy bơm của Ác-si-mét.

=> Hướng dẫn làm bài:

Máy bơm của Ác-si-mét là một đường ống có hai cửa, một cửa dẫn nước sông vào, một nửa dẫn nước ra ruộng, nước được bơm lên bằng cách quay trục xoắn ở trong lòng ống.

 

 

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận