Thay nhau đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 08/11/2018

4. Thay nhau đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

a. Hăng hái nhất và khỏe nhất là bác cần trục

b. Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài củ

c. Bến cảng lúc nào cũng đông vui

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê

Bài làm:

a. Hăng hái nhất và khỏe nhất là ai?

b. Trước giờ học, chúng em thường làm gì?

c. Bến cảng thế nào?

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu?


Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận