Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 141 trang 58

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 141: trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a và b bằng \(1\frac{1}{2}\) Tìm hai số đó biết $a - b = 8$

Bài làm:

Ta có \(\frac{a}{b}=1\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a=1\frac{1}{2}.b\)

Ta lại có $a-b=8$

\(\Rightarrow 1\frac{1}{2}.b-b=8\)

\(\Rightarrow b.\left ( 1\frac{1}{2}-1 \right )=8\)

\(\Rightarrow b.\frac{1}{2}=8\)

\(\Rightarrow b=8 \div \frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow b=8.2=16\)

\(\Rightarrow a=1\frac{1}{2}.b=\frac{3}{2}.16=24\)

Vậy $a=24$ và $b=16$


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, câu 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, Câu 141 bài 16 trang 58 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận