Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 139 trang 58

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 139: trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là \(\frac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) không ? Cho ví dụ.

Bài làm:

Cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) khác cách viết tỉ số \(\frac{a}{b}\) ở chỗ trong phân số \(\frac{a}{b}\) thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số \(\frac{a}{b}\) thì a và b là những số bất kì, với $b \ne 0$

Ví dụ

\(\frac{-7}{10}\) là phân số (cũng là tỉ số)

\(\frac{0,84}{5\frac{2}{3}}\) là tỉ số, không là phân số.


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 139 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 139 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, câu 139 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, Câu 139 bài 16 trang 58 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận