Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 138 trang 58

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 138: trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số $0,75$ và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:

\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) \(\frac{1,28}{3,15}\)

b) \(\frac{2}{5} \div 3\frac{1}{4}\)

c) \(1\frac{3}{7} \div 1,24\)

d) \(\frac{2\frac{1}{5}}{3\frac{1}{7}}\)

Bài làm:

a) \({{1,28} \over {3,15}} = {{1,28.100} \over {3,15.100}} = {{128} \over {315}} \)

b) \({2 \over 5} \div 3{1 \over 4} = {2 \over 5} \div {{13} \over 4} = {2 \over 5}.{4 \over {13}} = {8 \over {65}} \)

c) \(1{3 \over 7} \div 1,24 = {{10} \over 7} \div {{124} \over {100}} = {{10} \over 7}.{{100} \over {124}} = {{1000} \over {868}} = {{250} \over {217}} \)

d) \({{2{1 \over 5}} \over {3{1 \over 7}}} = {{{{11} \over 5}} \over {{{22} \over 7}}} = {{11} \over 5}.{7 \over {22}} = {7 \over {10}} \)


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 138 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 138 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, câu 138 trang 58 sgk Toán 6 tập 2, Câu 138 bài 16 trang 58 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận