Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 136 trang 56

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 136: trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Bài làm:

Từ hình vẽ suy ra \({1 \over 4}\) viên gạch bằng \({3 \over 4}\)  kg.

Vậy viên gạch nặng

\({3 \over 4} \div {1 \over 4} =\frac{3}{4}.4= 3\) (kg)


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 136 trang 56 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 136 trang 56 sgk Toán 6 tập 2, câu 136 trang 56 sgk Toán 6 tập 2, Câu 136 bài luyện tập trang 56 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận