Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 135 trang 56

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Bài 135: trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Một xí nghiệp đã thực hiện \({5 \over 9}\) kế hoạch, còn phải làm tiêp $560$ sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Bài làm:

Vì xí nghiệp đã làm được  \({5 \over 9}\)  kế hoạch nên còn lại số phần kế hoạch là:

\(1-\frac{5}{9}={4 \over 9}\) kế hoạch

Còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành có nghĩa \({4 \over 9}\)  kế hoạch là $560$ sản phẩm.

Vậy số sản phẩm theo kế hoạch là

\(560 \div {4 \over 9} = {{560.9} \over 4} = 1260\) (sản phẩm)


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 135 trang 56 sgk Toán 6 tập 2, giải bài tập 135 trang 56 sgk Toán 6 tập 2, câu 135 trang 56 sgk Toán 6 tập 2, Câu 135 bài luyện tập trang 56 - sgk Toán 6 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận