Tập bản đồ địa lí 6

Giải tập bản đồ địa lớp 6. Tất cả các bài bài tập, bài thực hành trong sách tập bản đồ (TBĐ) địa lý 6 sẽ được hướng dẫn giải đầy đủ, chi tiết


Giải TBĐ địa 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Giải TBĐ địa 6 bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ

Giải TBĐ địa 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Giải TBĐ địa 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Giải TBĐ địa 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Giải TBĐ địa 6 bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Giải TBĐ địa 6 bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Giải TBĐ địa 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Giải TBĐ địa 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

 

Giải TBĐ địa 6 bài 11: Thực hành phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Giải TBĐ địa 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Giải TBĐ địa 6 bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Giải TBĐ địa 6 bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)

Giải TBĐ địa 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

Giải TBĐ địa 6 bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Giải TBĐ địa 6 bài 17: Lớp vỏ khí

Giải TBĐ địa 6 bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Giải TBĐ địa 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Giải TBĐ địa 6 bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

 

Giải TBĐ địa 6 bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải TBĐ địa 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Giải TBĐ địa 6 bài 23: Sông và hồ

Giải TBĐ địa 6 bài 24: Biển và đại dương

Giải TBĐ địa 6 bài 25: Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải TBĐ địa 6 bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Giải TBĐ địa 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất