Tiếng Việt 4 tập 2 | Giải tiếng Việt lớp 4 tập 2 | Soạn tiếng Việt 4 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập trong sgk tiếng Việt 4 tập 2. Tất cả các câu hỏi, bài tập, tập làm văn trong bài học đều được làm 1 cách chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Các bài giải được sắp xếp theo mục lục sgk. Điều này giúp phụ huynh, học sinh tìm kiếm nhanh chóng. Mời chúng ta cùng tham khảo


Tuần 25: Những người quả cảm

Tập đọc Khuất phục tên cướp biển

Chính tả Khuất phục tên cướp biển

Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Kể chuyện Những chú bé không chết

Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Dũng cảm

Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 75

Tuần 26: Những người quả cảm

Tập đọc Thắng biển

Chính tả Thắng biển

Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79

Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Tập làm văn Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 82

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 83

Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối trang 83

Tuần 27: Những người quả cảm

Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay!

Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Luyện từ và câu Câu khiến

Tập đọc Con sẻ

Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 1

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 2

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 3

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 4

Giải bài ôn tập giữa học kì II tiết 5

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 6

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 7

Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 8

Kể chuyện được tham gia hoặc chứng kiến Trang 89 sgk

Tập làm văn Miêu tả cây cối Trang 92 sgk

Tuần 29: Khám phá thế giới

Tập đọc: Đường đi Sa Pa trang 102

Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 102

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 105

Kể chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng trang 106

Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? trang 107

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 110

Tâp làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 30: Khám phá thế giới

Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất trang 114

Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 115

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm trang 116

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Dòng sông mặc áo trang 118

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật trang 119

Luyện từ và câu: Câu cảm

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 122

Tuần 31: Khám phá thế giới

Tập đọc: Ăng-co Vát trang 123

Chính tả: Nghe lời chim nói trang 124

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Con chuồn chuồn nước trang 127

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật trang 128

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu trang 129

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật trang 130

Tuần 32: Tình yêu cuộc sống

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười trang 132 tiêng Việt 4

Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười trang 133

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 134

Kể chuyện: Khát vọng sống (Lơn-đơn) trang 136

Tập đọc Ngắm trăng và Không đề - trang 137, 138

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 140

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật trang 141

Tuần 33: Tình yêu cuộc sống

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) trang 143

Chính tả: Ngắm trăng - Không đề trang 144

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - yêu đời trang 145

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 146

Tập đọc: Con chim chiền chiện trang 148

Tập làm văn: Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) trang 149

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 150

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 34: Tình yêu cuộc sống

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ trang 153

Chính tả Nói ngược trang 154

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - yêu đời trang 155

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 156

Tập đọc: Ăn "mầm đá" trang 157

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu trang 160

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161

Tuần 35: Ôn tập cuối kì 2

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 1 trang 163

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 2 trang 163

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 3 trang 163

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 4 trang 164

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 4 trang 164

Giải bài Ôn tập cuối kì II tiết 5 trang 165

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 6 trang 165 tiếng Việt

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 7 trang 166

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 8 trang 168