Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 151 sgk

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 02/03/2018

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài luyện tập trang 151 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài này sẽ giúp các em củng cố và nắm vững những kiến thức lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Với cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng chắc chắn sẽ giúp các em giải toán nhanh chóng.

Giải toán 4 bài: Luyện tập - trang 151 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số là 85. Tỉ số của hai số là $\frac{3}{8}$. Tìm hai số đó?

Bài 2: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng tỉ số bóng đèn màu bằng $\frac{5}{3}$ số bóng đèn trắng?

Bài 3: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau.

Bài 4: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Nêu bài toán rồi giải toán theo sơ đồ sau: 

Một số bài khác

Bình luận