Giải bài Ôn tập các số đến 100 000

Người đăng: Con Kéc - Ngày: 15/07/2017

Bài này nhằm ôn lại các số đếm tử 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập được hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng và dễ hiểu

Giải bài Ôn tập các số đến 100 000

Đây là bài đầu tiên trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Bài học mang tính chất ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp 3

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: SGK toán 4 - trang 3

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;... 

Giải bài tập 1 - Ôn tập các số đến 100 000

 

Câu 2. Trang 3 SGK Toán lớp 4

Viết theo mẫu:

Giải câu 2 bài Ôn tập số đến 100 000

Câu 3: Trang 3 -4 SGK Toán 4

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu:   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Câu 4: Trang 4 - SGK toán 4

Tính chu vi các hình sau:

Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000

Một số bài khác

Bình luận