Giải bài Luyện tập Phép cộng và phép trừ

Người đăng: Snowhite Snowflakes - Ngày: 27/07/2017

Trong bài này, các con sẽ ôn tập về phép cộng và phép trừ. conkec sẽ hướng dẫn giải các bài tập trong SGK giúp các con hiểu bài và học tốt hơn.

Giải bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

A. Lý thuyết

Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - SGK Toán 4:

Thử lại phép cộng:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35 462 + 27 519;                       69 108 + 2 074;               267 345 + 31 925.

Câu 2: Trang 40 - SGK Toán 4:

Thử lại phép trừ.

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

   4 025 - 312;                     5 901 - 638;                      7 521 - 98;

Câu 3: Trang 41 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x + 262 = 4 848;                                   b) x - 707 = 3 535.

Câu 4: Trang 41 - SGK Toán 4:

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai)  cao 3 143 m. Núi Tây Côn Lĩnh (ở Hà Giang) cao 2 428 m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Câu 5: Trang 41 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Một số bài khác

Bình luận