Giải bài Biểu thức có chứa một chữ

Người đăng: Con Kéc - Ngày: 18/07/2017

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Biểu thức có chứa một chữ. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

Giải bài Biểu thức có chứa một chữ

A. Lý thuyết

Biểu thức chứa 1 chữ là biểu thức mà trong đó chứa cả chữ và số. Ví dụ

4 + a là 1 biểu thức chứa một chữ

  • Nếu a = 1 thì 4 + a = 4 + 1 = 5; 5 được gọi là giá trị của biểu thức 4 + a
  • Nếu a = 4 thì 4 + a = 4 + 4 = 8 ; 8 được gọi là giá trị của biểu thức 4 + a
  • Nếu a = 5 thì 4 + a = 4 + 5 = 9 ; 9 được gọi là giá trị của biểu thức 4 + a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trang 6 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4  Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Câu 2. Trang 6 - SGK Toán 4

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

b).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

Câu 3. Trang 6 - SGK Toán 4

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Các con nên tự làm trước khi xem lời giải bên dưới nhé. Ngoài ra, mình  có thể tự lấy thêm ví dụ để hiểu kỹ hơn về bài học.

Một số bài khác

Bình luận