Giải bài 9 sinh 7: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 06/07/2017

Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài. Trừ số nhỏ sống ở nước ngọt như thủy tức, còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển. Các đại diện thường gặp như: sứa, hải quỳ, san hô.

Giải bài 9 sinh 7: Đa dạng của ngành Ruột khoang

A. Lý thuyết

I. Sứa

  • cơ thể đối xứng tỏa tròn
  • di chuyển nhờ co bóp dù
  • Một số loài sứa có tua gây ngứa, bỏng da
  • là động vật ăn thịt, bắt mồi bằng tua miệng

II. Hải quỳ

  • cơ thể đối xứng tỏa tròn
  • sống bám vào bờ đá
  • ăn các động vật nhỏ, bắt mồi bằng tua miệng

III. San hô

  • cơ thể hình trụ, sống bám
  • tập đoàn san hô hình thành khung xương đá, khoang ruột thông với nhau
  • sinh sản bằng nảy chồi 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Câu 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Câu 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?


sh7b

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận