Giải bài 8 sinh 7: Thủy tức

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 06/07/2017

Thủy tức là đại diện của Ruột khoang sống ở nước ngọt. Chúng thường bám vào cây thủy sinh (như rong đuôi chó, tóc tiên, bào tấm, rau muống,...) trong các giếng, ao, hồ (nước trong và lặng).

Giải bài 8 sinh 7: Thủy tức

A. Lý thuyết

I. Hình dạng ngoài và di chuyển

 • cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn
 • di chuyển chậm theo kiểu sâu đo hoặc lộn đầu

II. Cấu tạo trong

 • Cơ thể gồm 2 phần: 
  • phần dưới là đế, bám vào giá thể
  • phần trên gồm lỗ miệng và tua miệng tỏa ra
 • Cơ thể gồm 2 lớp tế bào:
  • lớp ngoài: tế bào gai và tế bào mô bì - cơ,  tế bào sinh sản, tế bào thần kinh
  • lớp trong: tế bào mô cơ - tiêu hóa

III. Dinh dưỡng

 • Thức ăn: sinh vật thủy sinh
 • bắt mồi bằng tua miệng
 • tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa - ruột túi

IV. Sinh sản

 • Mọc chồi
 • Sinh sản hữu tính
 • Tái sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Câu 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

Câu 3: Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.


sh7b

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận