Giải bài 19 sinh 7: Một số Thân mềm khác

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 09/08/2017

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất phong phus ở vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Một số sống trên cạn, số nhỏ sống chui rúc. Sau đây, conkec tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 19.

Giải bài 19 sinh 7: Một số Thân mềm khác

A. Lý thuyết

I. Một số đại diện

  • Mực, bạch tuộc sống ở biển, bơi lội tự do
  • Sò sống vùi mình trong cát
  • Ốc sên sống trên cạn, ăn thực vật và có hại cho cây trồng
  • Ốc vặn sống trong ao hồ, ruộng

II. Một số tập tính ở Thân mềm

Thân mềm có hệ thần kinh phát triển hơn Giun đũa, hạch não phát triểnlà cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển

1. Tập tính đẻ trứng ở ốc sên

  • Ốc sên đào lỗ để đẻ trứng

2. Tập tính ở mực

  • Bắt mồi và đưa vào miệng bằng tua miệng
  • Phun hỏa mù từ túi mực khi bị tấn công

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 - sgk Sinh học 7

Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào?

Câu 2: Trang 67 - sgk Sinh học 7

Nêu một số tập tính ở mực.


sh7d

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận