Giải bài 18 sinh 6: Biến dạng của thân

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 06/07/2017

Giống như rễ, thân cũng có nhiều biến dạng để thực hiện các chức năng khác nhau. Hãy quan sát một số biến dạng và tìm hiểu chức năng của chúng.

Giải bài 18 sinh 6: Biến dạng của thân

A. Lý thuyết

1. Quan sát và ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng 

  • Một số loại thân biến dạng: 
    • thân củ 
    • thân rễ 
    • thân mọng nước

2. Đặc điểm và chức năng của một số thân biến dạng

  • thân củ trên mặt đất hoặc dưới mặt đất: chứa chất dự trữ
  • thân rễ trên mặt đất hoặc dưới mặt đất: chứa chất dự trữ
  • thân mọng nước: dự trữ nước, thường thấy ở các cây sống nơi khô hạn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Câu 2: Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.

Câu 3*: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

sh6e

Một số bài khác

Bình luận