Giải bài 16: Tìm tỉ số của hai số sgk Toán 6 tập 2 Trang 56

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 16/04/2018

Tỉ số và phân số có gì khác nhau? Với bài học này, conkec sẽ giúp các bạn về tìm tỉ số của hai số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Tỉ số của hai số

Thương của phép chia số a cho số b $(b \ne 0)$ được gọi là tỉ số của hai số a và b.

Tỉ số của hai số a và b được viết là \(\frac{a}{b}\)  hoặc $a \div  b$

2. Tỉ số phần trăm

Tỉ số của hai số được viết dưới dạng phần trăm được gọi là tỉ số phần trăm của hai số đó.

Quy tắc tìm tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\frac{a.100}{b}\%\)

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ là tỉ số của khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ và khoảng cách b giữa hai điểm trên thực tế:

\(T=\frac{a}{b}\) (a, b có cùng đơn vị độ dài)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 137: trang 57 sgk Toán 6 tập 2

Tìm tỉ số của:

a) \(\frac{2}{3}\)m và $75\,cm$

b) \(\frac{3}{10}\)h và $20 \,\rm{phút}$

Bài 138: trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số $0,75$ và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:

\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) \(\frac{1,28}{3,15}\)

b) \(\frac{2}{5} \div 3\frac{1}{4}\)

c) \(1\frac{3}{7} \div 1,24\)

d) \(\frac{2\frac{1}{5}}{3\frac{1}{7}}\)

Bài 139: trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là \(\frac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) không ? Cho ví dụ.

Bài 140: trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Chuột nặng hơn voi ! 

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(\frac{30}{5}=6\), nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin như vậy không ? Sai lầm là ở chỗ nào ?

Bài 141: trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a và b bằng \(1\frac{1}{2}\) Tìm hai số đó biết $a - b = 8$

Một số bài khác

Bình luận